HR specialister - utvecklar företag,

team och individer 

Vår 3 stegsmodell - AUC

 Individutveckling

 

 

 

  Analys personlighetstyp tydliggör en individs beteende- och
  kommunikationsstil

 • Målgrupp: Individer som vill utveckla sin självkännedom och kommunikation för att
  effektivare interagera och kommunicera med andra t ex 
  chefer, projektledare, säljare, servicepersonal, läkare, sjuksköterskor, lärare m.fl.
 • Frågeformulär, analys, individuell rapport, individuell återkoppling med 
  berörd individ - ca 45 min
 • Ger bra underlag för coachning och utveckling

 

 • Målgrupp 2: Verifiera slutkandidaters personlighetstyp vid rekrytering (Second Opinion)
 • Frågeformulär, analys, rapport, genomgång med uppdragsgivaren

  

  Motivation och drivkraftsanalys tydliggör en individs motivation och drivkrafter

 • Målgrupp: För individer som vill förstå sina egna motivations och drivkrafter
 • Baserat på forskning av Dr. Edvard Sprangers
 • Ger svar på vad som motiverar den enskilda individen eller en grupp
 • Frågeformulär, analys, rapport, individuell genomgång
   

  Ledarskapsanalys fördjupning av analys personlighetstyp riktat till chefer som vill/behöver utveckla sitt ledarskap

 • Målgrupp: chefer
 • Fokus: tålamod, motivation, teamet, delegering, uppföljning och feedback
 • Frågeformulär, analys, rapport, individuell genomgång
 • Ger bra underlag för coachning

  

Coachning fokuserar på att individerna skall nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat

 • Upplägget skräddarsys och individanpassas beroende individens mål och problemställning

 

 

  Vi har tagit fram ett speciellt utvecklingskoncept för säljare som du finner under vårt varumärke 2till, klicka här för att läsa mer.

 

 

 

Om 2till.se

Om DISC analysen

DISC analysen är ett vedertaget beteendevetenskapligt analysverktyg för att identifiera en individs beteende- och kommunikationsstil. Den beskriver både en individs naturliga beteende och dennes anpassade beteende. Det är baserat på Wiliam Moulton Marstons forskning om mänskilt beteende. De fyra karaktärena här bredvid representerar ett visst sätt att kommunicera och interagera med sin omgivning. Analyserna anger bland mycket annat hur stor del av de olika karaktärena vi har i vår egen kommunikations- och beteendestil. DISC analysen är en effektiv, träffsäker och pedagogisk analys av sig själv som har många användningsområden.

Exempel på användningsområden är; rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling m.m

 

 

Här nedan finner du våra tjänster för utveckling av individer.