Utveckling av företag,

team och individer 

gallery/logokanmargenomskinlig

Individutveckling

Här erbjuder vi exempelvis chefer, projektledare hjälp med att bli bättre och tydligare ledare. Beroende på behov skräddarsyr vi här lösningar för varje individuell person.

 

 

 

Nedan följer några exempel på tjänster vi tillhandahåller och hur de kan tänkas användas.

Våra personlighets- och drivkraftsanalyser fastställer en chefs personlighetstyp för att tydliggöra hur de fungerar och kommunicerar och vilka drivkrafter de har.
Till vår hjälp använder vi då DISC analyser. Det är vedertagna beteendevetenskapliga analyser av individers personlighetyp och drivkrafter. De tydliggör hur olika personlighetstyper fungerar, vad de drivs av, deras framträdande egenskaper, deras styrkor/svagheter m.m.

Kunskapen från analysen ger både ökad självinsikt och större förståelse för andra i sin omgivning. Kunskapen bidrar, vid användning, till förbättrad kommunikation och samverkan med andra. Analysresultaten fungerar även utmärkt som underlag vid individcoachning. De olika personligstyperna beskrivs med en färg beroende på vilka personlighetsdrag som är mest framträdande. Helt enkelt ett nyttigt och pedagogiskt sätt att lära sig mer om sig själv och andra samt utveckla kommunikation och samverkan med sin omgivning. Personlighets- och drivkraftsanalysen passar även bra för andra yrkesgrupper eller privatpersoner som är intresserade att utveckla sig

och bli mer framgångsrika i såväl sitt yrkes- som privatliv.

 

 

Ibland kan en chef ha fått dåliga resultat på sitt ledarskap i en arbetsklimatanalys. Då kan coachning vara ett verktyg vi anväder för att utveckla

berörd person och dennes ledarskap. Ibland kan man behöva få en bredare och djupare bild av en persons ledarskap och då kan en 360 graders ledarskapsanalys

En 360 graders analys av ledarskapet skattar individen sig själv i olika arbetrelaterade aspekter. En motsvarande skattning görs även av överordnade, kollegor, underställda och eventuellt kunder. Resultaten ger ett gap mellan chefens egen skattning och övrigas uppfattning. Resultatet används för coachning och utveckling av en individ. 

 

 

 

 

 

Om 2till.se

gallery/textgubbarmellan