Utvecklar företag,

team och individer 

gallery/logokanmargenomskinlig

Individutveckling

 

 

 

Bli bättre på att kommunicera och samverka med din omgivning. Vi lär dig personlighetsanpassad kommunikation - att kommunicera på mottagarens villkor. Utmärkt för tex ledare som dagligen samverkar med sitt team och behöver personlighetsanpassa sitt budskap för hög motivation och effektiva resultat.


Vi erbjuder 3 tjänster för detta; Analys - Utbildning - Coachning.

 

Våra personlighets- och drivkraftsanalyser fastställer en individs personlighetstyp för att tydliggöra hur denne fungerar och kommunicerar och vilka drivkrafter de har.
Till vår hjälp använder vi då DISC analyser. Det är vedertagna beteendevetenskapliga analyser av individers personlighetyp och drivkrafter. De tydliggör hur olika personlighetstyper fungerar, vad de drivs av, deras framträdande egenskaper, deras styrkor/svagheter m.m.

Kunskapen från analysen ger både ökad självinsikt och större förståelse för andra i sin omgivning. Kunskapen bidrar, vid användning, till förbättrad kommunikation och samverkan med andra. Analysresultaten fungerar även utmärkt som underlag vid individcoachning. De olika personligstyperna beskrivs med en färg beroende på vilka personlighetsdrag som är mest framträdande. Helt enkelt ett nyttigt och pedagogiskt sätt att lära sig mer om sig själv och andra samt utveckla kommunikation och samverkan med sin omgivning.

Dessa används med fördel t ex vid en rekrytering för att fastställa slutkandidaters personlighetstyp eller när man vill vara säker på att komplettera ett team och letar efter en speciell personlighetyp, i en grupp för att effektivisera t ex tydliggörs medlemmarnas styrkor och svagheter. För att ytterligare utveckla chefer, projektledare m.m. erbjuder vi även specialanpassade ledarrapporter där fokus läggs på hur du fungerar som ledare, motivation, teamet, delegering och uppföljning. 

 

Vi erbjuder även utbildningar och seminarier till individer och grupper för att lära ut hur olika personlighetstyper fungerar, deras styrkor och svagheter och hur de kommunicerar så att man kan skapa en bättre förståelse både för sig själv och sin omgivning. Detta är till nytta både i arbetslivet och privat. Exempel på nytta är att man lär sig att bättre förstå både  sig själv och sina medmänniskor, samarbete och effektivitet förbättras i tex grupper och team och irritation och konflikter kan förhoppningsvis undvikas. Även i privatlivet har man stor nytta av detta för att bättre förstå och lättare samverka och kommunicera med andra t ex sin partner, barn, vänner eller om man är intresserad av att utveckla sig själv och bli mer framgångsrik i såväl sitt yrkes- som privatliv.

 

Vi erbjuder även coachning. Nyttigt för t ex individer såsom chefer eller andra yrkesgrupper som dagligen kommunicerar med en lång rad olika människor och vill utvecklas i sitt arbete men även till privatpersoner som vill utvecklas i såväl sitt yrkes- som privatliv. Ibland har ett team kört fast i sina relationer och då kan vi hjälpa till att coacha gruppen/teamet framåt mot ökad trivsel och högre effektivitet.

 

Samtliga tjänster personlighets- och drivkraftsanalysen, seminarier/utbildningar samt coachning vänder sig både till yrkesverksamma och privatpersoner.

 

Vårt koncept för utveckling av säljare finner du under vårt varumärke 2till genom att klicka här

 

 

 

 

Om 2till.se

gallery/textgubbarmellan