Utvecklar företag,

team och individer 

gallery/logokanmargenomskinlig

Teamutveckling

 

 

Inom området teamutveckling erbjuder vi olika tjänster; 

 

* Sammansättningsanalyser av team: Vi erbjuder tjänster för att utveckla team. Vi genomför sammansättningsanalyser där vi tydligör hur gruppens olika personlighetstyper fungerar och komminicerar, hur sammansättningen av personlighetstyper i gruppen ser ut, vilka styrkor och svagheter teamet har och hur det ev. bör kompletteras för högsta möjliga effektivitet. Allt för att man kan tillvarata varandras styrkor och svagheter som team och höja effektiviet och trivsel. Teamets samtliga medlemmar genomför först individuellt en DISC analys för att fastställa personlighetstyp och drivkrafter. Därefter tar vi fram en sammansättningsanalys som på ett tydligt sätt beskriver teamets sammansättning avseende enskilda medlemmars personlighetstyp och deras sätt att fungera och kommunicera allt för att göra teamet så starkt och effektivt som möjligt.


DISC analyser är vedertagna beteendevetenskapliga analyser av individers personlighetyp och drivkrafter. De tydliggör hur olika personlighetstyper fungerar och kommunicerar, vad de drivs av, deras framträdande egenskaper, deras styrkor/svagheter m.m.

Kunskapen från analysen ger både ökad självinsikt och större förståelse för andra i sin omgivning. Kunskapen bidrar, vid användning, till förbättrad kommunikation och samverkan med andra. Analysresultaten fungerar även utmärkt som underlag vid individcoachning. De olika personligstyperna beskrivs med en färg beroende på vilka personlighetsdrag som är mest framträdande. Helt enkelt ett nyttigt och pedagogiskt sätt att lära sig mer om sig själv och andra samt utveckla kommunikation och samverkan med sin omgivning.

 

* Utvecklingsworkshops: Mycket populära och effektiva workshops för att t ex utveckla avdelningar vars resultat i t ex en arbetklimatmätning är svaga. Tidsåtgången är en f.m/e.m och avdelningen arbetar aktivt under vår ledning med att finna lösningar på i undersökningen svaga men för avdelningen viktiga frågor. 

 

 

 

Om 2till.se

gallery/textgubbarmellan