HR specialister - utvecklar företag,

team och individer 

Vår 3 stegsmodell - AUC

 Teamutveckling

  Inom området teamutveckling erbjuder vi följande tjänster; 

 

 

 

Sammansättningsanalys av personlighetstyper - för ökad effektivitet

Frågeformulär till gruppmedlemmarna, analys, rapport , återkoppling till beställaren
Ger svar på egenskaper som är över/underrepresenterade i gruppen/teamet
Behöver gruppen kompletteras för högre effektivitet?
Kan belysa eventuella spänningar som kan uppstå i relationerna mellan olika gruppmedlemmar
Minimerar konflikter

 

 

Utvecklingsanalys - för ökad effektivitet, samarbete, trivsel

Kartlägger ett teams utvecklingspotential
Baserat på modern forskning av vad som utmärker effektiva team
Belyser vad teamet anser vara viktigt och hur bra teamet anser sig vara på de olika områdena
Fokuserar på: mål, processer/procedurer, roller/ansvar, ledarskap, resultat/feedback, kommunikation, relationer/tillit, mångfald, konflikthantering, innovation/engagemang
Ger teamledaren värdefull information om vad som bör prioriteras för att leda gruppen mot framgång
Frågeformulär till gruppmedlemmarna, analys, rapport, återkoppling till gruppen

 

 

  Utbildning/seminarium/föreläsning om hur olika personlighetstyper kommunicerar och fungerar

  • Lär ut hur olika personlighetstyper fungerar och kommunicerar – för ökad effektivitet och trivsel
  • Forum (utbildning, seminarium, föreläsning) anpassas beroende på målgrupp och syfte
  • Lärorikt och underhållande – med hög igenkänningsfaktor
  • Underlättar förståelsen för sig själv och andra

 

 

 

Om 2till.se

Om DISC analysen

DISC analysen är ett vedertaget beteendevetenskapligt analysverktyg för att identifiera en individs beteende- och kommunikationsstil. Den beskriver både en individs naturliga beteende och dennes anpassade beteende. Det är baserat på Wiliam Moulton Marstons forskning om mänskilt beteende. De fyra karaktärena här bredvid representerar ett visst sätt att kommunicera och interagera med sin omgivning. Analyserna anger bland mycket annat hur stor del av de olika karaktärena vi har i vår egen kommunikations- och beteendestil. DISC analysen är en effektiv, träffsäker och pedagogisk analys av sig själv som har många användningsområden.

Exempel på användningsområden är; rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling m.m